Kıdem Tazminatında Bu Şarta Dikkat!

Pek çok insan, 15 yıl ve 3600 gün prim şartı sebebiyle mevcutta çalıştığı iş yerinden istifa ederek kıdem tazminatı alma hakkı kazandığını zannediyor. Fakat bu hatayı yaparsanız, yıllarca elde ettiğiniz birikiminiz heba olabilir.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayan kişilerin kıdem tazminatı alabilmesi için 2 şart var. Bu şartlardan bir tanesi, 25 yıl ve 4500 gün olarak karşımıza çıkıyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk kez sigortalı olan, 15 yıl ve 3600 gün sigortalılık süresini dolduran işçiler, ‘Emeklilik hakkı elde etmiştir’ yazısını işverene teslim ederek istifa ettiği takdirde kıdem tazminatı alabilecek. Bu tarihten sonrakiler için böyle bir durum bulunmuyor ve birçok kişi bununla ilgili hataya düşebiliyor.

İŞ KANUNU BELİRLEYECEK

Kıdem tazminatı, işçinin değişik nedenlerle işinden ayrılırken işverenden iş kanunu gereği almış olduğu olduğu tazminattır. Kendi isteyerek işten ayrılan işçi, bazı şartları taşımasıyla birlikte kıdem tazminatı alabiliyor. Bu şartlardan bir tanesi emeklilik hakkı ile istifa.

8 EYLÜL 1999 TARİHİNE DİKKAT

8 Eylül 1999 tarihin önce ilk kez sigortalı olarak 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran kişi, yaş harici emeklilik şartlarını sağlayan işçiler, SGK’dan ‘Emeklilik hakkı elde etmiştir’ yazısını alıp işverene teslim ettikten sonra, istifa ederse kıdem tazminatı alabilmiş oluyor.  8 Eylül 1999’dan sonra işe başlayanlar için ise aynı koşullar geçerli değil. Bu noktada hataya düşülüyor.

SGK’DAN YAZI ŞARTI

15 yıl ve 3600 gün ya da 25 yıl 4500 gün şartı olanlar, ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yaş dışında olan şartların tamamlandığına dair bir yazı alması gerekiyor. Kıdem tazminatı alabilmeniz için mevcut iş yerinde en az 1 yıl çalmanız gerekli. Koşulları sağlayanlar SGK belgesiyle beraber istifa etse bile tazminatlarını talep edebiliyor. Böylece istifa ederek kıdem tazminatını alanlar ihbar tazminatı alamıyorlar.

İŞ YERİ SATILIRSA VEYA TAŞINIRSA

İş yerinin hepsi veya bir kısmı hukuki bir işleme dayalı olarak bir başka işverene devredildiği takdirde mevcutta olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçiyor. Bu durumda devri gerekçe gösterip hizmet akdi feshedilemez ve kıdem tazminatı talep edilemez.

İş yeri, bir belediye (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) sınırını aşacak şekilde taşındığı zaman, işçi ve işveren arasında bulunan hizmet sözleşmesinde aksi yazmadığında işçi yeni adrese gitmek durumunda değil. Böyle bir durumda, hizmet sözleşmesinin esaslı unsurlarından bir tanesi değiştirildiğinden dolayı için işveren, işçilerine kıdem tazminatı ödemek zorunda. Başvuru 6 iş günü içinde yapılması gerekiyor.

ASKERE GİDEN, EVLENEN

Aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı ve sözleşmenin işverence feshedilmesi gereklidir. Buna rağmen, askere gidecek kişi ve evlendikten sonra 1 yılda işinden ayrılan kadın kıdem tazminatı alıyor.

DOĞUM SEBEBİYLE AYRILAN ALAMIYOR

Kendi isteğiyle ayrılan işçinin tazminat almaya hakkı bulunmuyor. Yasal düzenlemede hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılma durumları istifa olarak değerlendirildiği için bu sebeplerle işten ayrılan işçi tazminat hakkından kendisi vazgeçmiş sayılıyor. Bunun yanında malullük aylığı almak sebebiyle işten ayrılma durumu kıdem tazminatına hak kazanılan durumlardan sayılıyor.

Kıdem tazminatı için aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve sözleşmenin işveren tarafından feshedilmesi şartı var. Buna rağmen, askere gidecek kişi ve evlendikten sonra 1 yıl içinde işinden ayrılan kadın kıdem tazminatı alıyor.