Türk Toplumunun Genetik Kodları Araştırması 10 Yıl…

Türkiye’nin 81 şehrinden 4 bin kişinin DNA’sı alınıp, incelenmişti. Genetik kod araştırmaları sonuç verdi.

Türkiye ve dünyadan birçok üniversitesinin katılımı ile yapılan genetik kod araştırması sonucunda Türkiye’nin genetik kodlarına ışık tutuldu. 10 yıl süren araştırmalar için Türkiye’nin her yerinden 4 bin kişiden DNA örneği alındı.

TÜRK TOPLUMUNUN GENETİK KODLARI BÜTÜNLÜK ARZEDİYOR

Türk toplumun genetik kodlarının araştırıldı projenin yürütücüsü ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Tayfun Özçelik araştırma hakkında açıklamalarda bulunarak bilgi verdi. Özçelik açıklamasında ‘Çalışmamızın sonuçları, Türkiye’nin genetik açıdan bir bütünlük arz ettiğini ve yüksek düzeyde genetik çeşitlilik içerdiğini ortaya koydu. Temel bileşenler analizinde, Türk toplumunun genetik yapısının farklı bireyler arasında hayli değişken olduğunu, fakat bireylerin genetik açıdan birbirinden ayrı kümeler oluşturmadığını gözlemledik. Türk toplumu ile Balkan, Kafkas ve Orta Doğu toplumları arasında ortak genetik bileşenler vardır. Avrupa toplumları ile de beklenenden daha yüksek düzeyde bir benzerlik bulunmaktadır. Türkiye coğrafi konumu gibi genetik yapısı ile de Doğu ile Batı arasında bir köprü oluşturmaktadır. Anadolu eski Taş Çağı’ndan beri göç olayları için bir köprü görevi görmüştür. Bu coğrafyada, çok sayıda toplum yaşamış ve genetik miraslarını nesilden nesile aktarmıştır’ dedi.

TÜRK TOPLUMU GENETİK YÖNDEN KÖPRÜ VAZİFESİNİ YANSITMAKTA

Özçelik Anadolu’nun Asya, Avrupa ve Afrika arasında tarihi bir köprü görevini gördüğünü ifade ederek ‘Tarih öncesi dönemden itibaren Anadolu’da yaşayan toplumların arasında gerçekleşen göçler ve genetik aktarım, bu toprakların genetik homojenizasyonuna sebep olmuştur. Daha yakın dönemlerde gerçekleşen ülke içerisindeki göçler de büyük olasılıkla bu homojenizasyona katkı sağlamıştır. Sonuçlar, Anadolu coğrafyasında bugüne kadar gerçekleşmiş olan göç olaylarının genetik etkilerine işaret etmektedir. Türk toplumu bu köprü vazifesinin etkilerini yansıtmakta. Türk toplumunun özellikle İtalya’nın Toskana bölgelerinde yaşayan insanlarla yakın bir ilişkiye sahip olduğu izlendi. Bu yakın ilişkinin ikinci sırasındaki ülke ise İspanya olarak tespit edildi. Bu bulgular, Anadolu’nun ilk çiftçilerinin Avrupa’ya Cilalı Taş Devri’nde gerçekleşen göçünün etkilerini yansıtıyor olabilir.” Değerlendirmesinde bulundu.

BU ZAMANA KADAR YAPILAN EN KAPSAMLI GENETİK KOD ARAŞTIRMASI

Türk toplumunun genetik kodlarına ışık tutan 10 yıllık araştırmanın sonucuna değinen Özçelik, ‘Bulgular, daha önce tespit edilmemiş ama bir hastalıkla ilişkili olabilecek çok sayıda nadir genetik değişimi de ortaya çıkarmış bulunuyor. Bu tür genetik değişimlerin belirlenmesi, başta Türkiye olmak üzere, ileride gerçekleşecek insan genetiği konusundaki çalışmalar için güçlü bir temel oluşturmaktadır’ dedi.

OBEZİTENİN GENETİĞİ DE BELİRLENEBİLECEK

Obezite ve diyabet gibi hastalıkların da genetik yatkınlığının araştırmalar sonucunda belirlenebileceğini ifade eden Özçelik ‘Araştırma obezite, diyabet gibi kompleks hastalıklara olan genetik yatkınlığı belirlemek için değerli bir referans kaynak olacaktır. Veri tabanı, araştırmacıların kullanımına sunulmuştur’ diyerek sözlerine son verdi.