SON DAKİKA | Beşiktaş ile Abdullah Avcı arasındaki dosyayı inceleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Heyeti, Beşiktaş Kulübü ile eski teknik yöneticisi Abdullah Avcı ortasındaki uyuşmazlığa ait belgenin incelenmesine karar verdi. Şura ayıca, Beşiktaş Kulübü yöneticisi Kemal Erdoğan ile Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki’ye verilen para cezalarını kaldırdı.

Tahkim Şurası tarafından alınan kararlar şöyle:

“- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin teknik adam Abdullah Mucip Avcı ile ortasındaki uyuşmazlığa ait Uyuşmazlık Tahlil Şurası’nın 06.02.2021 tarih ve E.2020/363- K.2021/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; evrakın incelemeye alınmasına, oybirliği ile,

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin idarecisi Kemal Erdoğan ile ilgili PFDK’nın 04.05.2021 tarihli E.2020-2021/1062 – K.2020-2021/1311 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. idarecisi Kemal Erdoğan’ın sportmenliğe karşıt açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT’nin 38/3-b hususu uyarınca 30.000,00 TL para cezasının; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son içtihatları nazara alınarak, açıklamaların tabir hürriyeti kapsamında kıymetlendirilmesi gerektiği kanaati ile cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile,

– Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’nin Kulüp Lisans Şurası’nın 03.05.2021 tarihli E.2021/22 – K.2021/06 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Kulüp Lisans Şurası kararında adaba ve temele karşıt bir istikamet bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş., idarecileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki ile ilgili PFDK’nın 11.05.2021 tarihli E.2020-2021/1096 – K.2020-2021/1052 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe ters açıklamalarda bulunulmasından ötürü FDT’nin 38/4. unsuru uyarınca 100.000,00 TL para cezasının; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son içtihatları nazara alınarak, açıklamaların söz hürriyeti kapsamında kıymetlendirilmesi gerektiği kanaati ile cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin idarecisi Alper Pirşen’in kulüp televizyonunda sportmenliğe muhalif açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT’nin 38/3-b unsuru uyarınca 30.000,00 TL para cezasının; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son içtihatları nazara alınarak, açıklamaların söz hürriyeti kapsamında kıymetlendirilmesi gerektiği kanaati ile cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş. idarecisi Selahattin Baki’nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe karşıt açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT’nin 38/3-b hususu uyarınca 30.000,00 TL para cezasının; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son içtihatları nazara alınarak, açıklamaların tabir hürriyeti kapsamında kıymetlendirilmesi gerektiği kanaati ile cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.”