Sigarada Yeni Yönetmelik! Deneme Ürünlerinde Firma…

Sigara ve tütün mamulü birim paketi üzerinde marka adı veya şirket- firma unvan kısaltılmasının yazılması zorunlu oldu.

Özellikle deneme üretimleri olarak yapılan tüm üretimlerde, sigara ve tütün mamulü birim paketi  üzerinde marka adı veya şirket veya şirket-firma unvan kısaltması yazılması zorunlu hale getirildi. 

KAÇAK ÜRÜNLERİN ÖNLENMESİ İÇİN DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı ”Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımladı ve konuya dair yönetmelik yürürlüğe girdi. 

Tütün ürünleri ihracatının yükseltilmesi ve kaçak ürünlerin önlenmesi amacıyla yayımlanan yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Bu yönetmeliğe göre, firmalarca üretim ve faaliyet uygunluk belgesi alınmasının ardından, tesis sahası dışında Bakanlıktan izin almak ve tesisin bulunduğu il sınırları dahilinde olmak üzere ek mamul ambarı, kurulum öncesi bildirimde bulunmak şartıyla da ek ham madde ambarı kurulabilecek. Kullanımından vazgeçilen ambarlar, boşaltılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığa bildirilecek.

Makine çalışma testleri, ürün denemeleri, deneme üretimleri ile her ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde, tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerinde marka adı veya şirket-firma unvan kısaltması yazılması zorunlu hale getirildi. Tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerine yazılacak bilgiler işlem öncesi Bakanlığa bildirilecek.

İŞLEM GÖRMÜŞ TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİ İHRACATI

Yönetmelikle yer alanlara göre; harmanlanmış tütün, homojenize tütün veya yeniden tertip edilmiş tütün, kıyılmış tütün, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı, tütün döküntüleri ile tütün döküntülerinin işlenmesi ile elde edilen tütünler artık “işlem görmüş tütün” olarak adlandırılacak.

Gerekli işlemleri yerine getiren firma, ürettikleri tütün mamullerini veya işlem görmüş tütünü serbestçe ihraç edebilecek. İhracat rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulüne ilişkin belirlenen bilgi ve belgeler üretim öncesi Bakanlığa bildirilecek.

Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulleri için dahilde işleme izin belgesi almak amacıyla Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınacak.

EN GEÇ 15 GÜN İÇİNDE ÖN İZİN

Bakanlığa yapılan başvuruda beyan edilen bilgi ve belgeler, tesisin üretim kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilecek ve uygun bulunanlara, başvuru tamamlanma tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ön izin verilecek.

İşlem görmüş tütün veya tütün mamullerinin ihracatı, sadece üretimini gerçekleştiren firma tarafından yapılabilecek.

Yurt içi piyasaya arz edilen tütün mamulü birim paket ve grupmanı kullanılarak üretilen ve ihraç edilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupmanı üzerinde ”ihracat amacıyla üretilmiştir” ibaresi ile ihraç edilen ülke isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde, en az 8 puntoda sabit ve silinemez olarak basılması zorunlu olacak.

Homojenize tütün, şişirilmiş tütün damarı, tütün döküntülerinin işlenmesiyle elde edilen tütünler ve bu tütünleri üretmek amacıyla tütün damarı ve tütün döküntüleri ile aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün, şişirilmiş tütün ve kırık tütün ithaline üretim ihtiyaçları ile sınırlı olarak ve Bakanlıktan “Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi” almak kaydıyla izin verilecek.