Sigara Paketlerine Yeni Uygulama Getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığının ” Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre  yapılan üretimlerde, sigaralar üzerinde marka adı kısaltması yazılacak. Yönetmelikte, tütün ürünleri ihracatının artırılması ile tütün ürünlerinde kaçak ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla değişikliklere gidildi. 

ÜNVAN YAZILMASI ZORUNLU OLACAK

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre sonra Bakanlıktan izin almak ve tesisin bulunduğu il sınırları dâhilinde olmak kaydıyla ek mamul ambarı, kurulum öncesi bildirimde bulunmak şartıyla da ek ham madde ambarı kurulabileği bildirildi. Kullanımından vazgeçilen ambarlar, boşaltılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığa bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerine yazılacak bilgiler işlem öncesi bakanlığa bildirilecek.

Gerekli işlemleri yerine getiren firma, ürettikleri tütün mamullerini veya işlem görmüş tütünü ihraç edebilecek. İhracat kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulüne ilişkin belirlenen bilgi ve belgeler üretim öncesi Bakanlığa bildirilecek. İşlem görmüş tütün veya tütün mamullerinin ihracatı, sadece üretimini gerçekleştiren firma tarafından yapılabilecek Yurt içi piyasaya arz edilen tütün mamulü birim paket üzerine “ihracat amacıyla üretilmiştir” ibaresi yazılması zorunlu olacak.

BAKANLIKTAN BELGE ALINACAK 

Yaprak tütün, şişirilmiş tütün ve kırık tütün ithaline üretim ihtiyaçları ile sınırlı olarak ve Bakanlıktan “Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi” almak kaydıyla izin verilecek.