Özel Ticaret Sistemine Göre Dış Ticaret Açığı Ağus…

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığının hazırladığı veriler kapsamında Türkiye’nin ithalat ve ihracat verileri belli oldu.

Türkiye’de Ağustos ayında gerçekleşen ihracat, geçen yıla göre %51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar oldu. Türkiye’nin ağustos ayındaki dış ticaret açığı ise bir önceki yıla göre %32,4 azalarak 6 milyar 300 milyon dolardan, 4 milyar 259 milyon dolara düştü. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı ortaklığı ile oluşturulan genel ticaret sisteminin ürettiği verilere göre; Ağustos 2021’de ihracat, ağustos 2020’deki ihracata göre yüzde 51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat ise yüzde 23,6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Genel ticaret sisteminin verilerine göre 2021 yılı ihracat Ocak-Ağustos dönemi geçen yıla kıyasla yüzde 36,9 artarak 140 milyar 195 milyon dolar, ithalat ise yüzde 25,5 artarak 169 milyar 975 milyon dolar olarak belirtildi. 

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın dışında, 2021 Ağustos’unda ihracat yüzde 52,4 artarak 11 milyar 839 milyon dolardan, 18 milyar 45 milyon dolara çıktı. Ağustos 2021 enerji ürünleri ve parasal olmayan altın dışında ithalat yüzde 46,8 artarak 12 milyar 535 milyon dolardan, 18 milyar 399 milyon dolara çıktı. 

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın dışında dış ticaret açığı Ağustos 2021’de 354 milyon dolar açıklandı. Türkiye’nin dış ticaret hacmi ise yüzde 49,5 artarak 36 milyar 444 milyon dolara çıktı. 

Ağustos 2021’de enerji ve altın dışında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,1 olduğu açıklandı. 

DIŞ TİCARET AÇIĞI 32,4 AZALDI

Ağustos 2021’de dış ticaret açığı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 32,4 azalarak 6 milyar 300 milyon dolardan, 4 milyar 259 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ağustos’ta yüzde 66,4 iken, Ağustos 2021’de bu oran yüzde 81,6’ya yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI  YÜZDE 9,8 AZALDI

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,8 azalarak 33 milyar 20 milyon dolardan, 29 milyar 780 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 75,6 iken, 2021 yılının Ağustos ayından yüzde 82,5’e çıktı. 

İMALET SANAYİNİN TOPLAN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 95,1 OLDU

Türkiye’deki ekonomik faaliyet raporlarına göre ihracatta, Ağustos 2021’de imalat sanayinin payı yüzde 95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,3, madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 1,9 oldu. 

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’deki ekonomik faaliyet raporlarına göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 1,9 oldu. 

Ağustos 2021’de ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 79,5 oldu 

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Ağustos’ta ara mallarının payı yüzde 79,5, sermaye mallarının payı yüzde 12,2 ve tüketim mallarının payı ise yüzde 8,2 oldu. 

İthalatta, 2021 Ocak-Ağustos döneminde ara mallarının payı yüzde 76,4, sermaye mallarının payı yüzde 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,7 olarak açıklandı. 

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA

Türkiye’de 2021 Ağustos’unda ihracatta Almanya ilk sırayı aldı. Almanya’ya yönelik yapılan ihracat 1 milyar 575 milyon dolar açıklanırken, Almanya’yı sırasıyla; 1 milyar 313 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 194 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 939 milyon dolar ile Irak, 839 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,0’ını oluşturduğu belirtildi. Ocak-Ağustos 2021 döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 12 milyar 406 milyon dolar olurken, Almanya’yı sırasıyla; 9 milyar 142 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 419 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 79 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 599 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1’ini oluşturdu. 

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI 

Ağustos verilerine göre Çin’den yapılan ithalat 2 milyar 840 milyon dolar olduğu belirtilirken, Çin’i sırasıyla; 2 milyar 676 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 745 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 160 milyon dolar ile ABD, 958 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,5’ini oluşturdu. 

Ocak-Ağustos 2021 döneminde Türkiye’nin ithalatında ilk sırayı Çin aldı. 

Çin’den yapılan ithalat 20 milyar 639 milyon dolar olarak belirtildi, Çin’i sırasıyla; 17 milyar 761 milyon dolar ile Rusya, 14 milyar 647 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 45 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 449 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,3’ünü oluşturdu. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 4,9 arttı 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seri verilerine göre; geçtiğimiz seneye göre Ağustos 2021’de ihracat yüzde 4,9 artarken, ithalat da yüzde 4,5 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seri verilerine göre ise; geçtiğimiz seneye kıyasla Ağustos 2021’de ihracat yüzde 40,2, ithalat yüzde 16,3 arttı. 

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 oldu 

Ağustos 2021’de imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,1 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 oldu. Ocak-Ağustos 2021 döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 olarak belirtildi. Ocak-Ağustos 2021 döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3 oldu. 

2021 Ağustos’ta imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,1 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,2 olarak açıklandı. Ocak-Ağustos 2021 döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,9 oldu. Ocak-Ağustos 2021 döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,8 olarak belirtildi. 

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ağustos ayında 17 milyar 865 milyon dolar oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığının özel ticaret sistem verilerine göre ihracat, geçtiğimiz seneye göre 2021 Ağustos’ta yüzde 52,0 artarak 17 milyar 865 milyon dolara, ithalat ise geçtiğimiz seneye göre yüzde 23,2 artarak 22 milyar 361 milyon dolara çıktı. 

Ağustos 2021’de dış ticaret açığı yüzde 29,8 azalarak 6 milyar 406 milyon dolardan, 4 milyar 497 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2020’de yüzde 64,7 iken, Ağustos 2021’de yüzde 79,9’a çıktı. 

İhracat 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 231 milyar 941 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığının özel ticaret sistemi verilerine göre ihracat, geçtiğimiz seneye göre 2021 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 37,3 artarak 132 milyar 941 milyon dolar, ithalat ise yüzde 25,8 artarak 163 milyar 445 milyon dolar olduğu belirtildi. 

Ocak-Ağustos 2021 döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,8 azalarak 33 milyar 71 milyon dolardan, 30 milyar 505 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 74,5 iken, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 81,3’e çıktı.