On Binleri İlgilendiriyor! İpotekli Daire İçin Mah…

Sanayici Ferhat Nas’ın, Kadıköy Fikirtepe’de daire satın almak istemesiyle başlayan süreç mahkemede son buldu. Ferhat Nas yaptığı araştırma sonucunda, yeni başlanacak bir projeden daire satın almaya karar kılmıştı.

Ödeme gerçekleştirdiği halde tapusunu alamayan vatandaşın Tüketici Mahkemesi’ne açtığı dava karara bağlandı. Tüketiciyi haklı bulan mahkemenin kararına göre, tapu üzerindeki banka ipoteğinin kaldırılarak, müteahhit adına olan tapunun da tüketici adına tescil edilmesine hüküm verildi.

Sanayici Ferhat Nas’ın, Kadıköy Fikirtepe’de daire satın almak istemesiyle başlayan süreç mahkemede son buldu. Ferhat Nas yaptığı araştırma sonucunda, yeni başlanacak bir projeden daire satın almaya karar kılmıştı. Taraflar 950 bin YL tutarındaki bedel üzerinde anlaşmıştı. 2015 yılının Ocak ayında atılan imzanın ardından, ‘borcu yoktur’ yazısı alınmıştı. Şubat 2017’de proje tamamlandığında Nas da dairesini teslim almıştı.

Dairenin Nas’a teslim edilmesine rağmen tapu devri ise yapılmadı. Daha sona tapuda bir katılım bankasının ipoteğinin olduğunu dark eden Nas, ‘İpoteği kaldırın tapuyu o şekli ile adıma alayım’ dedi. Taraflar arasında yapılan bir dizi görüşmenin ardından, bir uzlaşı sağlanamadı ve tapunun ipotek problemi çözülemedi.

MAHKEMEDEN TEDBİR TALEP ETTİ

Yaptığı girişimlerden sonuş alamayan Nas en son, İstanbul Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dilekçesinde ipoteğin kaldırılıp kendi adına tescil edilmesi yönünde karar verilmesini talep etti.

SONUCUNA KATLANSIN!

Açılan dava sonunda hem ipoteği bulunan katılım bankası hem de müteahhit firma davalı duruna düştü. Bankanın açılan davaya karşı mahkemeye bildirdiği savunma dilekçesinde, ‘Davacı (Ferhat Nas),satış vaadi sözleşmesini tapuya şerh ettirmemiş. Fahiş bir hata yapan davacı, sonucuna da katlanmak zorunda. Müvekkil banka, iyi niyetli üçüncü kişi konumunda. Banka ile firma arasında, genel kredi sözleşmesi var. Verilen krediye karşılık, tapuya ipotek konuldu. Bu işlem yapıldığında da tapuda herhangi bir şerh yoktu. İpoteğin kaldırılması talebi reddedilsin.’ İfadeleri yer aldı.

Müteahhit firmanın mahkemeye sunduğu savunmada ise, tapu devri için kendisine yapın çağrılara karşı geri dönüş yapılmadığı öne sürüldü ve davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

Tüketici Mahkemesi yaptığı incelemelerin ardından, yargıda olan dairenin başka bir 3.şahsa devrine karşı tedbir kararı verdi. Alınan karara göre, bankanın 30 milyon TL tutarındaki ipoteği kaldırıldı. Bunlara ilaveten, halen müteahhit firma üzerine kayıtlı olan dairenin davacı Ferhat Nas adına tescillenmesine karar verildi. Davalı tarafların mahkeme kararına itiraz etme hakkı bunuyor.

TÜKETİCİ SÖZLEŞMENİZİ MUTLAKA TAPUYA ŞERH ETTİRİN!

Buna benzer sorunlarla pek çok kez karşılaştıklarını belirten Av. Necip Şenel, tüketicilere, ‘Satış sözleşmesini mutlaka tapuya şerh ettirsinler.’ tavsiyesinde bulundu.

Avukat Şenel, ‘Bu karar Fikirtepe bölgesi için bir ilk. Bu bölgede bu şekilde olan binlerce daire var. Proje bazlı taşınmazlardaki tescil sorununun yargı kararları olmaksızın aşılması mümkün gözükmüyor.’ Şeklinde konuştu.