OECD Nedir?

Hangi ülkeler OECD üyesidir? OECD’nin görevi nedir? Türkiye OECD üyesi ülkeler arasında mıdır? OECD amaçları nelerdir?

OECD, uluslararası bir ekonomi örgütüdür. Tam açılımıyla  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatıdır. OECD nedir, ne demek? OECD açılımı nedir? OECD anlamı nedir? 

OECD NEDİR?

OECD, 14 Aralık 1960 yılında imzalanan Paris Sözleşmesi’ne dayanılarak, 1961 yılında kurulmuştur. İkinci Dünya savaşı yıkıntıları içindeki Avrupa’nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (OEEC) doğrudan mirasçısıdır. Üyelerinin büyük bir bölümü AB ve İUT üyeleridir, çoğunluğu da gözlemci üyelerdir. OECD ülkeleri sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşmaktadır. 

OECD’NİN GÖREVİ NEDİR?

İstatistiksel, ekonomik ve sosyal veriler sağlamak, ekonomik gelişmeleri analiz etmek. Ticaret, çevre, tarım, teknoloji ve mali politikalardaki değişiklik ve gelişmeleri araştırmak şeklindedir. OECD aynı zamanda, politika deneyimlerini karşılaştırma, ortak sorunlara cevap arama, uluslararası politikaları koordine etme konularında, üye ülkelere yardımcı olmaktadır.

OECD’NİN AMAÇLARI NELERDİR?

OECD amaçları arasında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde insanların refahını yükseltmek. Ekonomik gelişmelerin uyandırılması ve ekonomik sosyal gelişimin birbirine koordine ilerlemesi. İnsan haklarına karşı bağlı ve anlayışlı olmak OECD’nin görevleri arasındadır. Herkes için iş imkânı yaratılması ve sosyal eşitlik ile etkin ve sağlıklı bir yönetişim gerçekleştirilmesi; Yeni gelişme ve sorunları anlamak ve bunlara çözüm üretmek konularında hükümetlere tavsiyelerde bulunmaktır.

OECD ÜYE ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

A.B.D., Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak, Slovenya, Şili, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan. Bu 36 üye ülkeye ek olarak Avrupa Komisyonu ile birlikte çalışmalar yürütülmektedir. OECD üyesi olmak üzere davet edilen ülkeler; Kolombiya, Letonya, Litvanya ve Kosta Rika OECD’nin yakın temas halinde olduğu üye olmayan ülkeler ise; Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika Cumhuriyetidir.

Türkiye, OECD’nin yirmi kurucu üyesinden biri olarak OECD çalışmalarına aktif şekilde katılmakta ve katkı sağlamaktadır. Türkiye, bu şekilde uluslararası kuruluşlarda etkinliklerini arttırmak noktasında çalışmalar yürütmektedir.