Milyonlarca Emekliyi İlgilendiren Yargıtay Kararı!

Karara göre, Sosyal Güvenlik kurumu (SGK)’nın alacakları ve nafaka borçlarının dışında emekli maaşlarına hiçbir şekilde bloke koyulamayacak. 

Yargıtay’dan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendirecek bir karar çıktı. YargıtayHukuk Genel Kurulu (YHGK)’nın aldığı karara göre, emekli maaşları ve ödeneklerine bloke konulması imkansız hale geliyor. 

İçtihat niteliğindeki taşıyan bu Kurul kararı, kredi borcunu ödeyememiş bir emeklinin açtığı dava süreci sonucunda alındı. Emekli, çektiği tüketici kredisini ödeyememesi üzerine maaşının dörtte birine bloke konulmasının iptali için dava açmıştı.  Bu örnek YHGK kararı ışığında, bankalar artık ödenmeyen kredi taksitleri nedeniyle emeklilerin aylıklarına bloke koyamayacak.

YARGITAY TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN KARARINI HUKUKA UYGUN BULDU

Yargıtay’ın kararına giden süreçte yaşananlar ise şöyle. İzmir’de Y.M adlı bir emekli, bir bankadan tüketici kredisi çekmişti. Aynı bankadan aldığı emekli maaşından virman ve takas suretiyle tahsilat yapılmasına da muvafakat vermişti. Daha sonra kredi taksitlerini ödeyemeyince, banka 2013 Aralık ayı başında, Emekli Maaşı hesabının dörtte birine Bloke koyduğunu bildirdi. Emekli vatandaş bankanın koyduğu bu bloke üzerine bankaya karşı dava açtı.

KARAR

TÜKETİCİ MAHKEMESİ EMEKLİYİ HAKLI BULDU

İzmir 2. Tüketici Mahkemesi, 28 Ağustos 2014’de davacı olan emekliyi haklı buldu. Tüketici Mahkemesi, ‘Tüketicinin emekli maaşına bloke konularak, borcu için takas ve mahsup yapılamayacağına ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesi uyarınca da emekli maaşının haczedilemeyeceği gerekçeleriyle davayı kabul etti. Davacının emekli maaşına blokenin kaldırılmasına ve kesilen bin 376 lira 70 kuruşun davalı bankadan alınarak, davacı emekliye verilmesine karar verildi’.

1. DERECE MAHKEMESİ, KARARINDA DİRENDİ

Kararın temyize taşınmasının ardından mahkeme kararı bozuldu. Kararı veren İzmir 2. Tüketici Mahkemesi ise ilk kararında direndi. Bu şekilde dava dosyası YHGK’na taşındı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu tartışmalı dosyada ilk görüşmesinde karara varamadı. İkinci görüşmede ise tüketici mahkemesinin emekli maaşlarına bloke koyulamayacağı şeklindeki direnme kararını hukuka uygun görerek, oy çokluğu ile ilk derece mahkemesinin aldığı karar onandı.

YARGITAY NEDİR?

Yargıtay, adli yargı alanı içerisinde bulunan  konular dahilinde temyiz incelemesi yapan yüksek yargı makamıdır. Bu nedenden ötürü  Yargıtay, Temyiz Mahkemesi olarak da kabul edilmektedir. Yargıtay’ın amacı, hukuki kararlarda birliği sağlamaktır.