Kıdem Tazminatında Kritik Noktalar! Hangi Durumlar…

Şirket devirlerinde çalışan tazminat alma hakkına sahipken şirket taşınmalarında böyle bir durum yok. Şirket isim değişikliği yaparsa ve işçi sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ederse tazminat alamıyor.

İşyeri değişikliği ve devrinde kıdem tazminatının sıfırlanması en büyük problemlerin başında geliyor. Kıdem tazminatına asıl süre yeni işe ne zaman başlandıysa o tarih itibariyle işlemeye başlıyor. Şirket devirlerinde ise iş sözleşmesi fesih edilemiyor. Kıdem tazminatı hakkı yanmıyor.

TAZMİNAT SIFIRLANMIYOR

Eski işyerinde tekrar işe başlanılması durumunda önceden çalışılan sürenin kıdem tazminatını alındı ise karşılıklı uzlaşı ile bu sürenin ayarlanması mümkün. İş Kanunu’na göre aynı şirkette çalışan bir personelin farklı zaman dilimlerindeki çalışmaları bütün olarak ele alınıyor. Aynı kıdem süresinden birden fazla kıdem ödenmiyor. 

İŞ DEVRİ NEDENİYLE SÖZLEŞME FESHEDİLEBİLİR Mİ?

İşyeri devri, İş Kanunu işçi ve işveren için herhangi bir fesih nedenini kabul etmiyor. Şirket devrinden sonra mantıklı, geçerli bir sebep ortaya çıkarsa veya personelin çalıştığı birim kapatılırsa sözleşme fesih edilebiliyor.

İŞYERİNİN TAŞINMASI FESİH NEDENİ

Aynı şehirde işyerinin başka bir bölgeye taşınması durumunda da çalışanın yazılı onayına ihtiyaç bulunuyor. Çalışan kişi işyerine, birden fazla araç veya uzun saatler yol gidiyor ise fesih hakkını kullanabiliyor.

İŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK KABUL EDİLMEZSE TAZMİNAT ALINABİLİR Mİ?

Çalışan işçinin yazılı onayı alınmadığı sürece her türlü fesih haklı sayılır. Çalışanın altı iş günü içinde olumlu cevap vermemesi durumunda iş koşullarındaki değişiklik talebini kabul etmemiş sayılıyor. Bu kabul etmediğine dair yazılı bir cevap vermesi gerekmiyor. 

İŞYERİ DEVRİ SONRASI SÖZLEŞME DEĞİŞİR Mİ?

İşyerinin devri ile beraber iş sözleşmesi sona ermiyor. İşyerinin devri durumunda mevcut iş sözleşmeleri bütün hak ve borçlarıyla devralan kişiye geçiyor bu yolla işçinin hakkı korunmuş oluyor.

ŞİRKET İSİM DEĞİŞTİRİRSE TAZMİNAT ALINIR MI?

Çalışılan şirketin isim değişikliğine gitmesi durumunda işçi sözleşmesini haklı olarak fesih edemez. Fesih gerçekleşirse eğer herhangi bir tazminat ya da ödeme alamaz.