Karadeniz’de Keşfedilen Gazda Yatırım Seferberliği…

Türkiye, 2023’te Karadeniz gazını şebekeye vermeye hazırlanırken buna ilişkin yatırım programında alt yapı projelerine öncelik tanınacak.

2022-2024 Dönemi Yatırım Programları Hazırlıkları konulu genelge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlandı. Yayınlanan bu genelge kapsamında Karadeniz gazı için yatırım seferberliği başlatılıyor. Yatırım programında enerji yatırımlarında keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik verilmesi istendi.

KARADENİZ’DE GAZ TEK BİR NOKTADA BİRLEŞEREK KARAYA ÇIKARILACAK

Öncelikli projeler arasında Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın karaya ulaşım ve dağıtımında ilk halka olacak Filyos gaz işletme tesisi de yer alacak. Karadeniz’de keşfedilen farklı kuyulardaki 540 milyar metreküplük gaz tek bir noktada birleşerek karaya çıkarılacak.

DOĞALGAZ İLETİM VE DAĞITIM GENİŞLETİLECEK 

Tuna-1 kuyusunda kurulacak olan denizaltı tesisiyle, 30-40 üretim kuyusundan 2 bin 173 kilometrelik alanda çıkan gaz boru hattına aktarımı sağlanacak. Günlük 10 milyon metreküplük gaz Filyos’ta açılan gaz işletme tesisine gönderilecek. Doğal gaz iletim ve dağıtım ağını ülke genelinde genişletecek yatırımlar hızlandırılacak. Bu yatırımlar şehir içi doğal gaz dağıtım yatırımları ile eş zamanlı olarak yürütülecek.

YENİ REZERVLER EKLENECEK

Türkiye, yatırım hazırlama rehberinde 540 milyar metreküp doğal gaza yeni rezerv hedefleniyor.  Rehberde, öncelikli projelere yer verildi. Bu hedefe göre güvenilir ham madde kaynaklarına, yüksek ticari ve ekonomik faydaya sahip projelerle, başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojileri geliştirme amaçlı yatırımlara öncelik verilecek. Yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı projeleri de öncelikli projeler arasında yer alacak. Kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesini sağlayacak projelere, doğal gaz arz stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasına imkan sağlayacak projeler yapılacak.