İşveren Tarafından Haksız Yere İşten Çıkarılanlar…

İşveren tarafın haksız yere işten çıkarılan çalışanın farklı güvenceleri bulunuyor. Yasal gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan çalışanlar, 8 maaşa kadar tazminat alabiliyor.

Çalışanların çoğu sahip olduğu hakları bilmiyor. Aslında yasal olmayan bir şekilde işten çıkarılanlar farklı güvencelere sahip olduklarından haberdar bile değiller.

SÜRE ÖNEMLİ

Kıdem ve ihbar tazminatı ile ayrımcılık tazminatı, haklı fesih sahip olunan haklardan bazıları. Diğer yasal şartlardan biri de işten çıkarılanların ilerine geri dönebiliyor olmaları ya da tazminat kazanıyor olmalarıdır. Fakat bu kısımda sürenin önemi devreye giriyor.

İŞ KANUNU’NDA GEÇERLİ SEBEBE DAYANMAK ZORUNDADIR ŞARTI VAR

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. Maddesinde, ‘Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.’ifadeleri bulunuyor.

ŞARTLARI YERİNE GETİRENLR İŞE DÖNÜŞ YAPABİLİYOR

Çalışanın iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalı ve işçinin çalıştığı iş yerinde hizmet sözleşmesi imzalamak şartıyla yani sigortalı olarak çalışması şartıyla yapabilir.  Çalışanın, işyerinde en az süreyle 6 ay kadar çalışmış olması da şartı bulunuyor . Çalıştığı işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor halde bulunması şartı var. İşverenin birden çok işletmesi bulunduğu durumda işletmelerinde çalışan toplam işçi sayısına bakılıyor. İşten sebepsiz çıkartılma noktasında ise, işverenin bu işlemi yasal oarak bir nedene dayandırmaması gerekliliği bulunuyor.

30 GÜN ŞARTI VAR

Bütün şartlar yerine getirildiği zaman işçi, işten çıkartılmışsa 30 günlük süre başlamış oluyor 30 gün içerisinde arabulucuya başvurarak işe geri dönüş başvurusu yapılması şartı bulunuyor.