Genç İstihdamı İle Kadınlara Özel Program Türkiye…

Pandemi dünyayı ekonomik olarak geriye atarken Türkiye, gerçekleştirdiği başarılı ekonomi politikaları ile çok az zarar ile yeni döneme geçerek geleceğe ilişkin olarak da önemli yatırımlar yapıyor.

Orta Vadeli Program kapsamında 3 yıl içinde 3 milyon 511 bin kişiye iş bulması hedefi koyuldu.

KADINLAR VE GENÇLER İÇİN İMKANLAR ARTTIRILIYOR

Gençlerin ve kadınların istihdamı için mesleki eğitim ve özel programlar düzenlenecek. Bunun yanına, 250 milyar doları aşan ihracat yapılması da planlanıyor.

Girişimcilik eğitimlerinin aktif işgücü programlarında yer alan payı artırılıp, girişimciler için danışmanlık hizmetleri dijital imkânlardan yararlanmaları da sağlanmış olacak. Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi yürürlüğe geçecek.

ÖĞRENCİLERE STAJ VE İSTİHDAM 

Program kapsamında, öğrenciler için staj ve bunun yanında yetenek yönetimi etkinliklerinin yaygın hale getirilmesi ile mesleki rehberliğin desteklenmesi planlamaları yapılıyor. Öğrencilerin iş hayatına geçmeden önce kariyer farkındalıklarının artması amacıyla kariyer merkezleri açılarak bu sayede desteklenmeleri ile reel sektörün istediği yeteneklerin sağlanması amaçlanıyor.

EĞİTİM-İSTİHDAM ÜRETİM İLİŞKİSİ GÜÇLENECEK

Eğitim-istihdam üretim ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla yenilikçi eğitim sektör iş birlikleri artırılarak mesleki eğitim programlarında, dijital ekonominin değişmekte olan ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde uyum sağlanması amaçlanıyor.