DSİ Kura Sonuçları Açıklandı mı, DSİ Kura Sonuçlar…

DSİ İŞKUR işçi alımı kura çekimleri geçtiğimiz günlerde noter huzurunda gerçekleşti. Kura çekiminin gerçekleşmesinin ardından adayların gözleri açıklanacak sonuçlara çevrildi. Peki, DSİ personel alımı genel şartları neler?

23 Ağustos tarihinde başlayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) işçi alımı başvuruları 27 Ağustos tarihinde sona erdi. Başvuruda bulunan adaylar yazılı ve uygulamalı sınavlar ile sınanacak. Sınavlarda gösterilmiş olan başarı notunun ise 100 puan üzerinden 60 olduğu ifade edildi. Kura çekimi geçtiğimiz gün gerçekleşti. İşte merak edilenler tüm detaylar.

DSİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DSİ, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınan başvuruların neticesinde kura çekilişi yapıldı. Çekilişin sonrasında adayların gözleri de çekiliş sonuçlarına çevrilmiş durumda. Çekiliş sonuçlarının da DSİ bölge müdürlüklerinin internet sitelerinden yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. DSİ duyurularını takip etmek için DSİ’nin resmi internet sitesinde yer alan duyurular adresine erişim sağlanmalı.

DSİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5- Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6- Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

8- Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların Türkiye iş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11- İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13- Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.