Beşiktaş, Abdullah Avcı’ya 17 milyon 130 bin TL tazminat ödeyecek!

Beşiktaş, Abdullah Avcı’ya 17 milyon 130 bin TL tazminat ödeyecek!

Tahkim Heyeti, Beşiktaş’ın Abdullah Avcı’ya ödeyeceği tazminat meblağının 17 milyon 130 bin TL olarak düzeltilerek onandığını açıkladı.

Açıklanan kararlar şu formda;

1. E.2021/134 – K.2021/182

Serkan Akal’ın Merkez Hakem Konseyi’nin 16.03.2021 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Duruşma talebinin reddine,

– Detayı gerekçeli kararda izah edilmek üzere müracaatın kabulüne; talep hakkında karar verilmek üzere belgenin, Merkez Hakem Şurası’na gönderilmesine, oybirliği ile,

2. E.2021/159 – K.2021/183

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin teknik adam Abdullah Mucip Avcı ile ortasındaki uyuşmazlığa ait Uyuşmazlık Tahlil Heyeti’nin 06.02.2021 tarih ve E.2020/363- K.2021/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– UÇK kararının fesih tazminatı meblağı istikametinden karşı oy yazısında belirtilen 210.000 TL’nin mahsup edilmesi sonucunda; 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

– Davalının öteki itirazlarının reddine,

– Yargılama masrafı, vekalet fiyatı ve başka konuların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

3. E.2021/183 – K.2021/184

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş., Yardımcı Antrenörü Ozan Köprülü, Vazifelileri Cengizhan Öksüz ve Berke Güler ile ilgili PFDK’nın 14.05.2021 tarihli E.2020-2021/1115 – K.2020-2021/1375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. unsuru uyarınca 48.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin stadyuma adapsız seyirci alınmasından ötürü FDT’nin 49/1. unsuru uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından ötürü talimatlara terslik nedeniyle FDT’nin 46/1. hususu uyarınca 48.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin protokol tribününde yer alan mensuplarının toplumsal aralık kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından ötürü talimatlara terslik nedeniyle FDT’nin 46/1. unsuru uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, türel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin Yardımcı Antrenörü Ozan Köprülü’nün karşılaşma sonrası akredite edilmediği yeşil yere girmesinden ötürü talimatlara terslik nedeniyle FDT’nin 46/1. unsuru uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip kadro futbolcusuna yönelik sportmenliğe alışılmamış hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. unsurları uyarınca ve FDT’nin 12. unsurunun uygulanması suretiyle 1 resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, türel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin Vazifelisi Cengizhan Öksüz’ün karşılaşma sonrası akredite edilmediği yeşil yere girmesinden ötürü talimatlara terslik nedeniyle FDT’nin 46/1. unsuru uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip ekip futbolcusuna yönelik sportmenliğe ters hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c hususu uyarınca ve FDT’nin 12. unsurunun uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin Vazifelisi Berke Güler’in karşılaşma sonrası akredite edilmediği yeşil yere girmesinden ötürü talimatlara karşıtlık nedeniyle FDT’nin 46/1. hususu uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip ekip mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c hususu uyarınca ve FDT’nin 12. hususunun uygulanması suretiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, sübut, türel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2021/184 – K.2021/185

Göztepe Sportif Yat. A.Ş. ile ilgili PFDK’nın 20.05.2021 tarihli E.2020-2021/1127 – K.2020-2021/1392 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Göztepe Sportif Yat. A.Ş.’nin stadyuma yöntemsiz seyirci almasından ötürü FDT’nin 49/1. unsuru uyarınca ve FDT’nin 13. unsurunun uygulanması suretiyle 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2021/186 – K.2021/186

Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. ile ilgili PFDK’nın 20.05.2021 tarihli E.2020-2021/1128 – K.2020-2021/1391 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.’nin stadyuma yöntemsiz seyirci almasından ötürü FDT’nin 49/1. hususu uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.’nin mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından ötürü talimatlara terslik nedeniyle FDT’nin 46/1. hususu uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.