Avrupa Birliği Nedir?

‘Avrupa Birliği nedir?’ sorusu sürekli olarak merak edilmektedir. Peki, Avrupa Birliği ne işe yarar? Avrupa Birliği’ne üye ülkeler hangileri?

Avrupa Birliği, Avrupa kıtasının barışını, sosyal ve ekonomik gelişmişliğini, ticaret serbestliğini arttırmaya çalışan ülkeler birliğidir. Türkiye Cumhuriyeti, 27 üyesinin olduğu Avrupa Birliği’ne üyeliği değerlendirme aşamasında olan bir ülkedir.

AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR?

Avrupa kıtası, bilindiği gibi dünya üzerindeki yedi büyük kıtadan biridir. Bu kıtada yer alan ülkeler, orta çağdan başlayarak II. Dünya Savaşı’na kadar sürekli olarak savaşmıştır. Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya’nın başı çektiği savaşlar oldukça kanlı geçmiş, Avrupa devletlerinin yıkılmalarına neden olmuştur. Birleşik Avrupa düşüncesiyle Avrupa Birliği’nin oluşturulması bu savaşların yarattığı onarılamaz tesirlerin bir etkisidir.

Avrupa Birliği, ilk olarak 2. Dünya Savaşı’nın sonunda Belçika, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Batı Almanya ve İtalya’nın bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Yukarıda saydığımız 6 ülke Avrupa Birliği’nin kurucularıdır. Daha sonradan bu sayı 27’e çıkmıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ NE İŞE YARIYOR?

Avrupa Birliği, öncelikli hedef olarak, üye ülkelerin ekonomik kalkınmalarını sağlamaktadır. Kapsayıcı bir misyonu olan Avrupa Birliği’nde 19 ülke ‘euro’ para birimini kullanır. Avrupa Birliği üye ülkeler, sınırları kaldırarak ortak bir pazar oluşturmuştur. Ayrıca 23 ülke, pasaport ve gümrük olmadan birbirleriyle ticaret yapıyor. Öte yandan, pasaportsuz olarak diğer ülkelere seyahat gerçekleştirebiliyor.

Avrupa Birliği, bütün üye ülkelerin üzerinde olan bir yapıdır. Eğitim, ekonomi sosyal politika, gıda güvenliği, tüketicinin korunması, bilim ve teknoloji, dış politika gibi alanlarda ortak politikalar yürütülür.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ

Avrupa Birliği üye ülkeleri şu şekildedir;

Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, İsveç, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ NEDİR?

Avrupa Birliği konseyi, üye devletlerin bakanlarından oluşan AB organıdır. Konsey başkanlığı 6 aylık periyodlar halinde 3 üye devlet arasında el değiştirmektedir. Konseydeki yasal düzenlemeler ve bütçe onaylamaları Avrupa Parlamentosu ile birlikte yürütülür.

SCHENGEN BÖLGESİ’NDE OLUP DA AB ÜYESİ OLMAYAN DEVLETLER HANGİLERİDİR?

İzlanda, Norveç ve İsviçre, üye ülkelere serbest dolaşım imkanı veren Schengen Bölgesi’nde bulunmaktadır. Ancak söz konusu 3 ülke Avrupa Birliği üyesi değillerdir.

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ’NE GİRECEK Mİ?

Avrupa Birliği, üye ülkelerin tamamının Hristiyan olduğu bir yapıdır. Eğer Türkiye, değerlendirme aşamasını aşarak AB’ye üye ülkelerden biri olursa, bu birlikte yer alan ülkeler arasında nüfusunun çoğunluğu müslüman olan ilk ve tek devlet olacaktır.