6 Ay Çalışan 8 Maaş Tazminat Alabiliyor! Geri Dönü…

İşten çıkartılanların aynı işyerinde çalışma imkanı bulunuyor. Çalışma imkanı bulamayanlar 8 maaşa kadar tazminat alabiliyor.

Yasalarımızda çalışma hayatına ilişkin olarak, işverenlerin yanı sıra işçilerle ilgili de farklı güvenceler yer alıyor. İşten çıkartılan bir işçi gereken şartları yerine getirdiği takdirde işine dönüş yapabiliyor veya işyerinden tazminat alabiliyor.

İŞ KANUNU’NDA BELİRTİLİYOR

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. Maddesinde yer alan ifadede, ‘Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.’şartı bulunuyor.

GERİ DÖNÜŞ TAZMİNATININ ŞARTLARI

-İlk olarak, iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekiyor.

-İşçi, çalıştığı işyerinde en az 6 ay süreyle çalışmalı şartı bulunuyor.

-İşyerinde en az 30 işçinin çalışır halde olması gerekiyor.

-İşçinin işten sebepsiz yere çıkartılması gerekiyor.

30 GÜN SÜRESİ VAR

Geri dönüş tazminatı alabilmek için gereken tüm şartlar yerine getirildiğinde, 30 gün içerisinde arabulucuya gidilerek geri dönüş tazminatı başvurusunda bulunulması şartı var. Arabulucuya başvurulduğu halde herhangi bir sonuç alınamıyorsa, bu sefer e 2 haftalık sürede iş mahkemesine gidilerek dava açılması gerekiyor.

İşçinin, işe dönüş kararı verildiğinde, mahkemede işçi için çalıştırılmadığı zaman için en çok 4 maaşa kadar boş geçen süre tazminatına hükmedilir. Bunun yanında, işverenin işçiyi işe tekrar başlatmama olasılığına karşılık bir tazminata hükmedebiliyor. Bu durumda tazminat tutarı 8 maaş miktarına kadar yükselmiş oluyor. Davanın sonuçlanmasından sonra 10 gün içerisinde işverene başvuru yapmak gerekiyor.